[./index.html]
[./page_2.html]
[./page_3.html]
[./page_4.html]
[./page_5.html]
[./page_6.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Onze diensten
* Van tevoren inspecteren van mogelijk onder contract komende boor- en
   workover-installaties volgens de van toepassing zijnde Europese en/of
   Internationale Standards of uw  bedrijfsspecifieke eisen.

* Het uitvoeren van de rig- of installatie-acceptatie test door het doen van
  • full load tests,
  • checking mudsystem,
  • checking BOP control equipment,
  • checking Degasser,
  • checking schudzeven,

* Tijdens het uitvoeren van een boor-, c.q. putreparatie-opdracht kunnen wij
   controleren of het onderhoud conform uw aanbieding en de norm
   EN 60079-17 wordt gedaan.

* Inspecties volgens de NEN 3140/EN 50110 en/of EN 60079-17 (voor electrische
   installaties in explosie-gevaarlijke zones) eisen kunnen ook door ons worden
   gedaan.
Volgens de Arbowet is de eigenaar van de installatie verplicht deze inspecties
uit te (laten) voeren om aan zijn zorgplicht naar de medewerkers te voldoen.

* Jaarlijks raken veel mensen gewond door vallende voorwerpen. Het uitvoeren
   van gerichte DROPs surveys kan dit groeiend aantal ongevallen/incidents
   aanzienlijk verminderen. (DROPs surveys waren reeds jaren onderdeel van
   standaard inspecties.)

* Het inspecteren van de mechanische toestand van boortorens, putreparatie
   masten en ander putbehandelings-equipment volgens de daarvoor geldende
   nationale, internationale en bedrijfs-eigen normen.

* Het uitvoeren van wanddikte metingen aan o.a. door cavitatie kwetsbaar
   geworden hoge druk spoeling leidingen of tankwanden, etc. Dit kan gebeuren
   zonder dat verflagen verwijderd moeten worden.

* Kabelschijven van kroon- en takelblok kunnen door ons gecontroleerd worden
   op normale slijtage of abnormale eenzijdige slijtage.

* Ondersteuning bij implementatie elektrotechnische bedrijfsvoering, opstellen
   van onderhoudsplan/onderhoudsprocedures (Beleidsregel 3.4 lid d van de
   Arbowet).

* Ook tijdelijke waarneming binnen uw bedrijf van de functie van
   Laagspanningsdeskundige of Verantwoordelijk Deskundige/Schakelbevoegde
   Middenspanning is mogelijk.

* Projectmanagement: wij kunnen een project voor u plannen én begeleiden
   (project chasing).

* Complete commissioning van nieuw gebouwde boor- en putbehandelings-
   Installaties.

* Incident investigation: wij kunnen onderzoek doen naar technische
   malfunctions en/of coördinatie tussen de disciplines, ook software-matig
   volgens de daarvoor geldende standaards voor machine-veiligheid.

* Wij kunnen voor u de functie-eisen voor electrotechnische en mechanische
   medewerkers opstellen, evenals de planning van het te volgen cursuspro-
   gramma voor electro-medewerkers en Voldoende Onderrichte Personen.

* Wij kunnen de engineering verzorgen van modificaties en de daaropvolgende
 uitvoering/begeleiding tijdens de bouw.

* Wij kunnen voor uw leidinggevenden een bewustwordingscursus “omgaan met
   elektrische installaties” verzorgen.

* Het uitvoeren van complete veiligheids- en HACCP-inspecties in rig-
   accommodaties en personeelsovernachtingsverblijven inclusief controle van
   voorzieningen medische ruimtes.

* Daar BJ Consultancy het milieu een warm hart toedraagt, worden alle mogelijke
   verspillingen en mogelijke milieu-delicten als onderdeel in onze inspecties
   opgenomen.