[./index.html]
[./page_2.html]
[./page_1.html]
[./page_4.html]
[./page_5.html]
[./page_6.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Projecten

Het begeleiden van nieuwe drilling contractors in de specifieke regelgeving
van een grote wereldwijd opererende Nederlandse olie- en gaswinnings-
maatschappij.

Begeleiding van een Chinese putreparatie-mast bouwer met betrekking tot
certificering en explosieveiligheid.

Het begeleiden van een boorinstallatie nieuwbouw project voor 2 rigs in
China voor een van de grootste olieveld service bedrijven in Oman.

De begeleiding van een nieuwbouw project van een hydraulische hoist ten
behoeve van laboratorium tests bij een van de grootste oliemaatschappijen
ter wereld.

Het auditeren voor selectie en beoordeling van een Chinese drilling
contractor ten behoeve van een turn-key project in Oman.

Factory Acceptance Test van vier boorinstallatie besturingseenheden voor
een internationale rigbouwer.

Meerjarig contract tot het uitvoeren van inspecties aan elektrische installaties
van boor- en putreparatie installaties voor een winningsbedrijf in Oman.

Het assisteren bij de technische realisatie van het opnieuw te openen oudste
olieveld van Nederland.

Diverse adviseringen met betrekking tot aanpassingen in explosieveilige
installaties voor een Ex-gecertificeerd elektromotoren wikkelbedrijf.

Het inspecteren van boor-installaties en advisering van modificaties om te
voldoen aan ATEX 95 voor operaties in Europa.

Begeleiding van de nieuwbouw van een hydraulische boor-installatie,
specificatie, bouwbegeleiding en eindafname, voor luchtliftboortechniek voor
top hole boor project in Oman.