[./page_2.html]
[./page_1.html]
[./page_3.html]
[./page_5.html]
[./page_6.html]
[./index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
     Waarom BJ Consultancy
 

  
 • Omdat BJ Consultancy u een compleet service concept biedt
  (one-stop-shop principe);
 • Omdat we onze oorsprong hebben in de olie- en gas-industrie en
ook daadwerkelijk ervaring hebben opgedaan en weten hoe met de
installaties gewerkt wordt;
 • Omdat we zorgvuldig controleren, zowel elektrotechnisch als
mechanisch, beide met betrekking tot veilig werken en
explosieveiligheid;
 • Omdat wij duidelijke, to-the-point rapporten schrijven, ondersteund
met vele foto’s;
 • Omdat we goed adviseren wat veranderd/verbeterd moet worden met
      duidelijke verwijzing naar wetgeving en/of bedrijfsspecifieke eisen;
 • Omdat we u verder kunnen helpen met het oplossen van problemen
   door u in contact te brengen met specialistische leveranciers en
      fabrikanten, door ons enorme netwerk;
 • Omdat wij een technische vraagbaak zijn voor onze klanten, maar ook
  voor nog-niet klanten;
 • Omdat we door onze kleinschaligheid nog de flexibiliteit hebben om
  niet alleen standaard, maar ook klantgerichte inspecties uit te kunnen
  voeren;
 • Omdat we nooit problemen zien, alleen uitdagingen en oplossingen!